Lidmaatschap

CONTRIBUTIE EN BONDSBIJDRAGE

  • Junioren tot 18 jaar: € 7,50 per maand + éénmalig inschrijfgeld € 10,00
  • Senioren 18 jaar en ouder: € 13,00 per maand + éénmalig inschrijfgeld € 10,00
  • Para-badmintonners: € 12,00 per maand + éénmalig inschrijfgeld € 10,00

De bondsbijdrage zal, bij alle leden die op 1 april staan ingeschreven als lid van BC-EPE, geïnd worden. Leden die na 1 april lid worden van BC-Epe betalen een evenredig deel aan bondsbijdrage (het aantal maanden dat men gedurende het jaar lid is). Zegt een lid in de loop van het jaar zijn lidmaatschap op, dan zal de bondsbijdrage niet terug worden betaald, omdat de bond deze bijdrage één maal per jaar int voor alle leden.

De bondsbijdrage is tijdens de Algemene LedenVergadering als volgt vastgesteld:

  • Junioren tot 18 jaar: € 12,50 per jaar
  • Recreanten 18 jaar en ouder: € 22,50 per jaar
  • Competitiespelers € 32,50 per jaar

 

AANBIEDINGEN !!
We hebben de volgende aanbiedingen voor nieuwe leden:

  • Gratis racket voor de jeugd en para-badmintonners: Betaal je meteen voor een heel jaar contributie, dan ontvang je een gratis racket. Deze ontvang je nadat de betaling is voldaan.
  • Eerste 4 weken gratis spelen: Voor iedereen geldt dat de eerste 4 weken gratis zijn. Je wordt, indien je dit wenst, gedurende deze 4 weken begeleid en wegwijs gemaakt binnen de vereniging en tevens worden de belangrijkste badmintonkneepjes bijgebracht.

 

AANMELDINGSFORMULIER
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden:

  • Voor senioren (18 jaar en ouder) klik hier.
  • Voor junioren (8 tot 18 jaar) klik hier.

Of stuur een mailtje naar ledenadministratie@badmintonepe.nl en vraag om een formulier. Deze krijgt u dan zo snel mogelijk toegestuurd via de mail of via de post. Ook kun je op de woensdagavond vragen om een formulier.

 

BETALING
De betaling vindt plaats via automatische incasso via IBAN NL02 INGB 0003 3819 86. De contributie zal geïnd worden in de maanden januari, april, juli en oktober. Tevens zal éénmaal per jaar in de maand april de bondsbijdrage worden geïnd. Bij aanmelding geeft u tevens toestemming voor de automatische incasso.

 

WIJZIGINGEN?
Als een adres, telefoonnummer of e-mailadres wijzigt, dit graag direct  doorgegeven aan de ledenadministratie. Of stuur een mailtje naar: ledenadministratie@badmintonepe.nl

 

OPMERKING
Zaal, netten en shuttles zijn voor rekening van de vereniging. Wel dien je zelf voor schoeisel en kleding te zorgen. De eerste 4 weken kun je eventueel een racket lenen van de vereniging.

 

Je bent van harte welkom !!

 

AFMELDEN?
Natuurlijk willen we dit liever niet, maar als het echt niet anders kan dient uw afmelding van het lidmaatschap minimaal 1 maand van te voren schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Of stuur een mailtje naar: ledenadministratie@badmintonepe.nl